การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่