การพบปะ หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์และผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ เพื่อจัดกิจกรรม “วิจิตรสัญจร”

การพบปะ หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์และผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ เพื่อจัดกิจกรรม "วิจิตรสัญจร" ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ตรวจการที่ 18(จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)

 

เกี่ยวกับ "วิจิตรสัญจร ตอน..ชุมแสง" คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จัดกิจกรรมวิจิตรสัญจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และนักเรียนในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ตรวจการที่ 18 (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร) ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และวิธีการเข้าศึกษาต่อคณะวิจิตรศิลป์ รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน