ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะวิจิตรศิลป์)_001