การแสดงชุด Ballad of Nature

Ballad of Nature 】 การแสดงที่ผสมผสานละครเงา ประกอบเครื่องเคาะจากมาเลเซียและเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 | 19:00 น. ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Asian Culture Station มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มพระจันทร์พเนจรจากประเทศไทย คณะละคร Orang Orang Drum Theatre จากประเทศมาเลเซีย อาจารย์ธิติพล กันตีวงษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการแสดง Ballad of Nature การผสมผสานละครเงาร่วมสมัยประกอบเครื่องเคาะจากมาเลเซียและเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา ซึ่งจะเปิดแสดงในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำนำแห่งธรรมชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างศิลปินจากเอเชียที่อาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญหลากสาขา โดยการผสมผสานนี้เติมเต็มการแสดงออกทางภาพและเสียงภายใต้แนวคิดหลัก “พระแม่ธรณี” ขับขานเรื่องราววัฏจักรแห่งธรรมชาติที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน คือธรรมชาติ เมล็ดข้าว ภัยพิบัติ และการถือกำเนิดใหม่ ระหว่างการเตรียมงาน ศิลปินได้จัดเวิร์คช็อปกับกลุ่มนิสิตจากสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้พร้อมกับศิลปินด้วย การแสดงนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Asian Culture Station และกลุ่มละครพระจันทร์พเนจร โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2559