การแสดง Ritual Night ของกลุ่มศิลปินนักดนตรีนักแสดงในนามคณะวิจิตรศิลป์ คณะสื่อสารมวลชน และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.กฤษฏิ์ เลกะกุล ได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ในนามสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นตัวแทนศิลปินนักดนตรีและศิลปินนักแสดงล้านนาร่วมสมัย จากเชียงใหม่ ประเทศไทยร่วมกับกลุ่มนักแสดง “TERA เถระ” โดยร่วมสัมมนาและแสดงใน Transnational Art Festival “Sua TERASIA” ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะข้ามชาติโดย TERASIA Collective โครงการความร่วมมือระหว่างศิลปินเอเชีย อันประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และการแสดงที่ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2567 ณ เมืองจาการ์ตา และเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

รับชมคลิปวีดีโอได้ที่ Facebook อาจารย์ ดร.กฤษฏิ์ เลกะกุล >>Click<<

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> terasia.net <<