ขอความร่วมมือประเมิน 360 องศา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอความร่วมมือประเมิน 360 องศา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567) โดยจะเปิดระบบให้ทำการประเมินฯ ตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น. ( ท่านสามารถรับ password ได้ที่ภาควิชา หรือ หน่วยงานที่สังกัด)

ลิงค์ประเมิน 360 องศา

หรือ