ขอความร่วมมือประเมิน 360 องศา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอความร่วมมือประเมิน 360 องศา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) โดยจะเปิดระบบให้ทำการประเมินฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น. ( ท่านสามารถรับ password ได้ที่ภาควิชา หรือ หน่วยงานที่สังกัด

ลิงค์ประเมิน 360 องศา

หรือ