ขอความร่วมมือ คณาจารย์ทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ให้ดำเนินการกรอกภาระงานในภาคเรียนที่ 2 / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร : การกรอกภาระงาน ( TOR  ครั้งที่ 2 )