ขอประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในการเข้าร่วมการแสดงงานยังต่างประเทศ

ขอประชาสัมพันธ์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในการเข้าร่วมการแสดงงาน “ดิจิทัล อาโกรา 2021” ดิจิทัล อาร์ต นานาชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดยสมาคมอิเล็กทรอนิกส์อาร์ตฮังการี ณ เชคซาร์ด ประเทศฮังการี 3rd INTERNATIONAL ART TRIENNIAL “DIGITAL AGORA” 2021, SZEKSZÁRD,HUNGARY. โดยมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 และจัดแสดงงานนิทรรศการจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 at House of Arts, Szeksza’rd, HUNGARY. Chaivut Ruamrudeekool “Dharma, Nature and Normality 18/2021” 2021, Digital Art, 70 x 70 cm.