ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติรับชมผลงานความหลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของผลงานการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติรับชมผลงานความหลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของผลงานการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิวิ-𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧
“ จุดประกายแห่งแสงของงานศิลป์ ”
หยิบยกศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สู่ผลงานศิลป์สร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าดั่งแสงแห่งความรุ่งเรือง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี วิจิตรศิลป์ “ล้านนาไทยจุดประกายให้โลกงาม”
📣 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติรับชมผลงานความหลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของผลงานการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🗓 พิธีเปิดงานในวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น.
📍 ณ ชั้น G เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
(แสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2567)
✨จากแนวคิดนักศึกษาสู่ผลงานอันโดดเด่น
6 ประเภท ดังนี้
1. Accessories design
2. Fashion design
3. Jewelry design
4. Product design
5. Ceramic design
6. 3 D printing
--------------
📣ช่องทางสำหรับรับข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่
Facebook : ProjectInThaiArtCMU
--------------
“𝗖𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗼𝗻”
𝗢𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 : 𝟭𝟲-𝟭𝟴 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗟𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶,𝗚 𝗙𝗹𝗼𝗼𝗿.
--------------