ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารงานวิจัย

เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ คณะวิจิตรศิลป์ จึงขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จากเดิมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559