ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “The making of หน้ากากอนาคต” หรือในชื่อว่า ACADEMIC EXHIBITION & SHOWCASE : MASK FUTURE

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ "The making of หน้ากากอนาคต" หรือในชื่อว่า ACADEMIC EXHIBITION & SHOWCASE : MASK FUTURE จัดโดย BANGKOK DESIGN WEEK X ISSARAPHAP

เป็นการนำผลงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวนผลงานที่สมัครเข้ามากว่า 400 ผลงาน คัดเลือกผลงานให้เหลือเพียงแค่ 30 ผลงาน เพื่อนำมาจัดแสดง ในนิทรรศการหน้ากากอนาคต Mask Future

โดยผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน​ 3 ประเภท​ คือ​
1.หัวข้อ Functional
2. หัวข้อ ​New Possibility and Innovation
3.หัวข้อ Conceptual

โดยมีผลงานทั้งหมด​ ดังนี้
ผลงานชิ้นที่ 1 FRESH SHIELD
หน้ากากที่มีช่องว่างด้านหน้าเพื่อการหายใจที่สะดวก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับใส่ตัวกรองอากาศและเครื่องหอม
Enlarge the front gap for easier breathing—also, the space for air filters and aromatherapy.
-
ผู้ออกแบบ: รริชา เริงณรงค์ / ลักษิกาภร สุรอด
สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
Designer: Raricha​ Roengnarong / Laksikaporn Surod
PROGRAMME IN DESIGN, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University
ลิงค์สำหรับชมผลงาน  https://www.facebook.com/588101761352295/posts/2264406097055178/?d=n 

ผลงานชิ้นที่ 2 GREEDY
การเสียดสีประเด็นคอรัปชั่นด้านการเมืองผ่านหน้ากาก
Express the wearer satire on government corruption.
-
ผู้ออกแบบ: ธิรพงศ์ สุจริตธรรม / รวีพร ศรีทวีป
สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
Designer: Thiraphong Sujarittham / Raweeporn Sritaveep
PROGRAMME IN DESIGN, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University
ลิงค์สำหรับชมผลงาน  https://www.facebook.com/588101761352295/posts/2264407920388329/?d=n

ผลงานชิ้นที่ 3 WRAP MASS
หน้ากากที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อ
A mask that uses color-coded to reduce the chance of transmitting infection.
-
ผู้ออกแบบ: พรนภา เพริศพรายงาม/ จิตตินันท์ วงค์ตาน้อย
สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
Designer: Pornnapa Proetpraingam / Jittinun Wongtanoi
PROGRAMME IN DESIGN, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University
ลิงค์สำหรับชมผลงาน   https://www.facebook.com/588101761352295/posts/2264409517054836/?d=n

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมผลงานได้ที่ นิทรรศการหน้ากากอนาคต Mask Future โดย Bangkok Design Week x อิสรภาพ - Issaraphap ระหว่างวันที่ 3 - 11 กรกฎาคม 64 ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ Samyan Mitrtown ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่สำหรับ นิทรรศการหน้ากากอนาคต
อ่านบทความเบื้องหลังวิธีคิดได้ที่ : https://bangkokdesignweek.com/guide/107010