คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิจิตรศิลป์และเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิจิตรศิลป์และเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชชัย หงษ์แพง ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับในครั้งนี้