คณะวิจิตรศิลป์จัด KM หน่วยบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

หน่วยบริหารงานบุคคลได้จัดกิจกรรม “KM หน่วยบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5” ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง FB 1307 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ KM โดย "งานการเงิน การคลังและพัสดุ" เนื้อกาภายในงาน ประกอบไปด้วย หลักเกณฑ์ต่างๆ ทางด้านการเงิน การคลัง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่างๆ และได้มีการเปิดให้แลกเปลี่ยนการทำงานซึ่งกันและกันภายในหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจ และหาแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ร่วมกันภายในคณะ รวมกถึงได้มีการแนะนำพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานในรั้ววิจิตรศิลป์แห่งนี้ด้วย