คณะวิจิตรศิลป์ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอาจารย์และบุคลากรจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิจิตรศิลป์ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอาจารย์และบุคลากรจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ หวังว่าจะได้สานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในโอกาสต่อไป