คณะวิจิตรศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุรชัย จงจิตงาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย เศรษฐเสรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์