คณะวิจิตรศิลป์ คว้ารางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 มีการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดย สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ คณะวิจิตรศิลป์ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด โดยมีแนวคิด เป็นการนำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของ “สายน้ำปิง” ที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่ล้านนา