คณะวิจิตรศิลป์ มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Laura Mulvey in Thailand: Thai Humanities Forum

คณะวิจิตรศิลป์ มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Laura Mulvey in Thailand: Thai Humanities Forum

ประกอบไปด้วย การฉายภาพยนตร์ บรรยาย งานเสวนา และมาสเตอร์คลาส ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 4 มีนาคม 2563.

ลอร่า มัลวีย์ เป็นหนึ่งในนักทฤษฎีภาพยนตร์ระดับโลกที่ศึกษาและทำงานมาเป็นเวลานานเกี่ยวกับอำนาจและกลวิธีของสื่อภาพยนตร์ในการตอกย้ำชุดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ แนวคิดของ มัลวีย์ เรื่อง “Male Gaze” เป็นการผสมผสานการวิเคราะห์เชิงอุดมการณ์และการวิเคราะห์แบบจิตวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้อำนาจของผู้ชาย เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการภาพยนตร์และวัฒนธรรมทัศนาทั่วโลก และได้ถูกนำไปปรับใช้กับวัฒนธรรมการมองแบบอื่นๆอีกมากมายหลายบริบท อีกทั้งบทบาทหนึ่งของเธอในการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ร่วมกับ ปีเตอร์ วอลเลน อีกหนึ่งนักวิชาการด้านภาพยนตร์คนสำคัญ รังสรรค์ผลงานที่เป็นคุโณปการต่อทั้งการศึกษาทางวิชาการและงานศิลปะออกมามากมาย

กำหนดการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai Programme (for Bangkok, please scroll down)
“Revisiting the Male Gaze”

28 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: ห้องประชุม 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.
(28 February at 55th-Anniversary Auditorium, Faculty of Humanities, CMU)
15.00 – 17.30 – “Penthesilea: Queen of the Amazon” (screening)
17.40 – 18.30 – Opening Remarks โดย Professor Dr. Laura Mulvey
18.30 – 19.00 – งานเลี้ยงต้อนรับ

29 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: ห้องประชุม 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.
(28 February at 55th-Anniversary Auditorium, Faculty of Humanities, CMU)
10.00 – 12.00 – “Crystal Gazing” (screening)
13.30 – 14.00 – Dialogue with Laura Mulvey
14.00 – 14.30 – สนทนาหัวข้อ Cinematic Gaze in Siam/Thailand โดย ดร. จิรธร สกุลวัฒนะ และ ผศ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ
14.45 – 16.00 – “Amy!” and “Frida Kahlo & Tina Modotti” (screening)
16.00 – 16.30 – Dialogue with Laura Mulvey และ ศ. ดร. อดาดล อิงคะวณิช (May Adadol Ingawanij)

1 มีนาคม 2563
สถานที่: ห้อง Auditorium 1, ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ หอศิลป์ มช
(1 March at Auditorium 1, Media Arts and Design, CMU Art Centre)
จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแยก (Separated pre-registration is required.)
10.00 – 12.00 – Masterclass by Laura Mulvey
สถานที่: ห้องประชุม 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.
(At 55th-Anniversary Auditorium, Faculty of Humanities, CMU)
13.00 – 14.30 – “The Island Funeral” (screening)
14.45 – 16.15 – วงสนทนาเรื่องผู้สร้างภาพยนตร์ กับ พิมพกา โตวิระ และ Laura Mulvey


กำหนดการในกรุงเทพฯ
Bangkok Programme
“The Male Gaze and Media Technology”

3 มีนาคม 2563
สถานที่: คณะอักษรศาสตร์ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3 March at Faculty of Arts, Chulalongkorn University)
10.00 – 12.30 – “Riddles of the Sphinx” (screening)
13.30 – 14.30 – บรรยาย (lecture)โดย Laura Mulvey
14.30 – 16.00 – Panel discussion โดย Laura Mulvey, ดร. ไกรวุฒิ จุลพงศธร, ดร. ภรณี สิงห์เปลี่ยม, รศ. ดร. จักรกริช สังขมณี, ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ

4 มีนาคม 2563
สถานที่: ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(4 March at Riverside meeting room, Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University, Tha Phra-chan campus)
13.30 – 16.30 – Laura Mulvey : Book Launch and Talk, “After Image” (2019)
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/events/1249057438626649/

 

ขอขอบคุณพันธมิตรในการจัดกิจกรรม:
โครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์
พูรินพิคเจอร์
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอรายการบรรยาย เสวนา และมาสเตอร์คลาส โดยศาสตราจารย์ ลอร่า มัลวีย์ จากเบิร์คเบค มหาวิทยาลัยลอนดอน

——————————————————————
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-944829

โทรสาร 053-211724

Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
239 Huay Kaew Rd, Suthep, Muang, 
Chiang Mai 50200 Thailand
Tel 66-53-944829
Fax. 66-53-211724