คณะวิจิตรศิลป์ มช. มอบวารสารห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) ประจำประเทศไทย

คณะวิจิตรศิลป์ มช. ให้การต้อนรับคุณกิตติพงษ์ สุ่นประเสริฐ ตัวแทน ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) ประจำประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบวารสารคณะวิจิตรศิลป์ให้กับห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันเพื่อรวบรวมและนำส่งยัง Library of Congress อีกทั้งยังร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการในด้านต่างๆ ของห้องสมุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่