คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
การสมัคร :
รับสมัครทางเว็บไซด์ https://www.grad.cmu.ac.th/
กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 – 27 ธันวาคม 2564
กำหนดรับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 เมษายน 2565
ระดับปริญญาโท
1.สาขาวิชาทัศนศิลป์
2.สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับปริญญาเอก
1.สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ