คณะวิจิตรศิลป์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการชุด) ปีงบประมาณ 2565

คณะวิจิตรศิลป์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

(โครงการชุด) ปีงบประมาณ 2565

  • โครงการชุดละไม่เกิน 150,000 บาท
  • จำนวน 2 ทุน
.
ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการ
  • (หัวหน้าโครงการชุด) จัดส่งแบบเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 10 ชุด ผ่านภาควิชาฯ มายัง งานบริหารงานวิจัยฯ
  • ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
.
ดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์มขอรับทุนฯ