คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac รอบที่ 1

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac รอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมกันเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน
ต้องขอบคุณอาจารย์หมอและพี่ๆพยาบาล ที่ฉีดมือเบามากๆ ทุกๆท่าน รวมทั้ท่านผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่มาดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี คณะวิจิตรศิลปขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง สู้ไปด้วยกัน