การดำเนินงานโครงการศิลปกรรมสู่ชุมชน(Chiangmai Street Art)ในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง / ตอนที่ 1

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และชุมชนวัดศรีนวรัฐ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการศิลปกรรมสู่ชุมชน(Chiangmai Street Art)ในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง เพื่อสร้างสรรค์เผยแพร่งานศิลปะสู่ชุมชน ณ วัดศรีนวรัฐ บริเวณฝาผนังด้านนอกศาลาวัด ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างภาพลงบนผนัง ในโอกาสนี้ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันวาดภาพแต่งเติมฝาผนังร่วมกันได้ที่วัด ครับ/ค่ะ


♦ วีดีโอสรุปภาพรวมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ♦