นิทรรศการเปิดธงรุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เวลา 17.30 น. วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดธงรุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทราบถึงความเป็นมา และความหมายของธงและสัญลักษณ์ของแต่ละรุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบธงรุ่นในปีนี้ โดยมีคณาจารย์ รุ่นพี่ศิษย์เก่ามาร่วมอธิบายถึงแนวคิดของธง ณ ห้องบรรยาย ตึกออกแบบ ชั้น 4