ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกสำหรับอาจารย์ HYI – NUS joint doctoral scholarship program (Academic Year 2022 – 2023)

ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกสำหรับอาจารย์ HYI – NUS joint doctoral scholarship program (Academic Year 2022 – 2023)

Harvard Yenching Institute ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกสำหรับอาจารย์ HYI – NUS joint doctoral scholarship program ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับสิทธิ์เสนอชื่ออาจารย์รุ่นใหม่ที่ทำงานในสายสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ จำนวน 2 ราย เพื่อสมัครขอรับทุน

ผู้รับทุนจะได้ศึกษาที่ National University of Singapore เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี และทำวิจัยที่ Harvard University 1 ปี

 

 

อาจารย์สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ โปรดดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาต่อปริญญาเอกของคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เมวิกา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053944829 (meviga.h@cmu.ac.th)

 

HYI – NUS joint doctoral scholarship program (Academic Year 2022 – 2023)

 

Harvard Yenching Institute invite CMU to nominate 2 candidates who are young faculty and working in the humanities and social science with an emphasis on culture. To pursue a Ph.D at the National University of Singapore.

Successful candidates will be at NUS for 3 years and 1 academic year in the US at Harvard University.

Faculty of Fine Arts’ lecturers please contact Ms. Meviga (Int’l officer) Tel. 053944829 email meviga.h@cmu.ac.th about the further regulations.

 

 

อ่านรายละเอียดของทุน / แนวปฏิบัติ และดาวน์โหลดเอกสาร:

More information, download application form: