นศ. วจศ. มช. จิตอาสา ร่วมกันทำแนวกันไฟ ณ หลังบ้านร่ำเปิง

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 นศ. จิตอาสา คณะวิจิตรศิลป์และคณะเกษตรที่ร่วมกันทำแนวกันไฟ ณ บริเวณหลังบ้านร่ำเปิง ในนามของคณะวิจิตรศิลป์ขอชื่นชมในความดีของ นศ. ครับ/ค่ะ

ขอขอบคุณภาพจาก ท่านรองอธิการบดี อ.หมออำนาจ ครับ