รางวัลถ้วยพระราชทานการประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษา เยาวชนต้นเเบบด้านดนตรีไทย