นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ผู้ได้รับทุนของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับทุนของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2564