นางสาวพรกนก สืบกระแสร์ คณะวิจิตรศิลป์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Young Artists Talent 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists Talent#12) ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ผลงานจิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) และสื่อผสม (Mixed Media) ซึ่งมีผลงานโดดเด่น และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อการต่อยอด พัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศผลการตัดสินศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศผลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนาสิริ ทองชู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพรกนก สืบกระแสร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววิกาวี รัตตมณี

นางสาวพรกนก สืบกระแสร์ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ชื่อผลงาน “ก่อน เลือน ลา” เทคนิคภาพพิมพ์สกรีนปรินท์ ขนาด 80 x 60 ซ.ม. มีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน จากคำว่า “ความสุข” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่ง มักก่อตัวขึ้นมาจากสิ่งต่างๆรอบตัวที่งดงาม มีผลเป็นพลังบวกต่อจิตใจ หรือผู้คนรอบกายที่คอยให้ความรัก หวังดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ในทุกรูปแบบของความสัมพันธ์ ความสุขเหล่านี้นั้น สามารถเป็นแรงผลักดันให้เราอยากใช้ชีวิต เพื่อพบเจอมันตลอดไป เรามักไม่เคยเผื่อใจให้กับความสุขที่มีสถานะชั่วคราวนี้สักเท่าไหร่ หากเมื่อใดที่เราต้องสูญเสียบางอย่างที่เป็นความสุขในชีวิตไป การสูญเสียสิ่งรอบตัว หรือผู้คนที่รักไป มักทำให้เรารู้สึกราวกับความสุขจะไม่มีทางกลับมาเฉกเช่นเดิมอีกแล้ว แต่ที่แท้จริงแล้ว หลังความโหดร้ายเหล่านั้น เราจะได้พบกับความสุขอีกขั้นในชีวิต ความสุขที่ไม่ต้องยึดติด ความสุขที่เพียงเรานึกคิด เราก็จะเจอสิ่งเหล่านั้นเสมอ และไม่หายไปไหนอีก “ความสุขในความทรงจำของฉัน”

#ประกาศผลการตัดสินศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่