นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “40 ปีแห่งความภาคภูมิใจ”

นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “40 ปีแห่งความภาคภูมิใจ”

คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับศิษย์เก่าจัดนิทรรศการผลงานศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “40 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” ในระหว่างวันที่ 14 ก.ย. – 31 ธ.ค. 66 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงเป็นการผลักดันให้หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเครือข่ายองค์กรภายนอกช่วยพัฒนาด้านศิลปะที่เอื้อต่อการบริการวิชาการแก่สังคม