นิทรรศการศิลปะ นศ. สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

เวลา 17.00น. ของวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีการเปิดงาน นิทรรศการศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ในทุกชั้นปี ณ ห้องแสดงงานนิทรรศการของคณะฯ ผลงานจัดแสดงถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด