ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2563 (ประเภท เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ ที่ 204 2564 เรื่อง การขาย