ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2563 (ประเภท กล้องถ่ายภาพ)

เอกสารดาวน์โหลด:ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ ที่ 206 2564 เรื่อง การขาย