ประกาศรับสมัคร-E220026-ครั้งที่-4-ปรับลดคุณสมบัติ-ส่งภาษาอังกฤษภายใน-1-ปี_001