ประกาศรับสมัคร-EP220008-ครั้งที่-4-ปรับลดคุณสมบัติ-ส่งภาษาอังกฤษภายใน-1-ปี_002