ประกาศขยายเวลาเพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ตามพันธกิจ) ตำแหน่งเลขที่ E220063

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

——————————————————————————————————————————————
E220063 ขยายเวลารับสมัครงาน.29.03.62_p001 E220063 ขยายเวลารับสมัครงาน.29.03.62_p002