ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งานก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล. และโครงสร้างเหล็กสูง 2 ชั้น อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง64