ประกาศคะแนนวิชา 101205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

ประกาศคะแนนวิชา 101205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

ดาวน์โหลดเพื่อดูคะแนน

➤➤➤  https://drive.google.com/file/d/14S4U_BvgnQrpP9iIBG2JcrznPl5uwxKs/view?usp=drivesdk  ◀◀◀

1. ให้รวมผลคะแนนทั้งหมด หากมีเศษทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปต้องปัดขึ้นเป็น 1 คะแนน (เช่น 79.57 ปัดเป็น 80) ต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดลง (เช่น 79.33 ปัดเป็น 79) แล้วดูผลคะแนนรวมว่าถูกต้องตามนั้นหรือไม่
2. จากนั้นให้อีเมลแจ้งการรับทราบผลคะแนนมาที่ kratiky@icloud.com หากผลคะแนนรวมตามข้อ 1 ถูกต้องให้ส่งข้อความว่า “รับทราบ ผลคะแนนถูกต้อง” แต่หากผลคะแนนไม่ถูกต้องให้แจ้งว่าไม่ถูกต้องอย่างไร พร้อมแจ้งรหัสนศ. ชื่อ-นามสกุล มาด้วย
3. นศ.ต้องอีเมล์แจ้งการรับทราบผลคะแนนภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 หากไม่อีเมล์แจ้งตามกำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวถูกต้องแล้ว
4. ห้ามนศ.อีเมล์มาขอเพิ่มคะแนน ขอปัดคะแนนเพิ่ม (เช่น 79.33 ปัดเป็น 80) หรือขอทำงานเพิ่มเพื่อขอคะแนน จะไม่ตอบกลับอีเมล์ทุกกรณี
5. นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ยังไม่ได้ส่งข้อสอบหรือสมุดจด ขอให้เพื่อนนศ.ที่รู้จักช่วยติดตามด้วย โดยให้ติดต่อกลับมาทางอีเมล์ kratiky@icloud.com ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ส่งสมุดจดและข้อสอบ

570310258 นายกฤตธัช
580310271 นายจิรภัทร
590310026 นางสาวภัชชา
610310066 นายธนกฤต
620310002 นายกันตภณ
620310191 นายกฤษณ์
620310209 นางสาวณิชาภา
620310243 นายอภิชาติ
620310310 นายธนากร