ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ชนิด หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเก็บข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 17 ม.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปรกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 17 ม.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้านการสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 17 ม.ค. 2560