ประกาศทุนการศึกษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ปีการศึกษา 2562

ใบสมัครทุนCOVID-19

shorturl.at/aqy58 (DOC File)

shorturl.at/ckCS0 (PDF File)

GOOGLE FORM: Link: https://qrgo.page.link/xC4Km

ต้องเข้า G-MAIL ก่อนเข้าฟอร์ม

ใบสมัครทุนCOVID-19

shorturl.at/aqy58 (DOC File)

shorturl.at/ckCS0 (PDF File)

GOOGLE FORM: Link: https://qrgo.page.link/xC4Km

ต้องเข้า G-MAIL ก่อนเข้าฟอร์ม