ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)

เอกสารดาวน์โหลด:ประกาศผลการคัดเลือก-S4220016