ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220080 สังกัด หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดสวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือก-E220080