ประกาศรอบแรก – ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ E220026_page-0001