ประกาศรอบแรก – ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ EP220007_page-0001