ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ดาวน์โหลดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_2

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_4

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_5