ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ดาวน์โหลดเอกสาร: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_1
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_2
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_3
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_4
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_5
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_6
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_7
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ_Page_8