ประกาศผลรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220007 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรอบ-3-ไม่มีผู้มาสมัคร-EP220007