ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ระกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561