ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561

ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561