ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561